Organik Süt Nedir Organik Süt Nasıl Üretilir

Sıradaki içerik:

Organik Süt Nedir Organik Süt Nasıl Üretilir

e
sv

Organik Tarım Politikaları Nelerdir

Organik Tarım Politikaları

Organik tarım politikaları nelerdir; Çevre ve insan sağlığına dost bir üretim şekli olan organik tarım, gün geçtikçe kazandığı önem ve artan tüketici talebi doğrultusunda, tarımsal arzı yönlendiren etkenlerden biri haline gelmiştir. Bu tarım şeklinin önemini ve ihracattaki getirisinin büyüklüğünü fark eden birçok devlet, çiftçisine çeşitli destekler sağlama yoluna gitmeyi uygun bulmuş, bunun için de çeşitli organik tarım politikaları geliştirmeye başlamıştır.

Dünya devletleri arasındaki liderliğiyle ön planda olan ABD, çiftçilerine bu konudaki desteklerini çeşitli ödeme kolaylıkları ve sertifikasyon aşamasındaki peşin ödemeler aracılığıyla sağlamaktadır. Latin Amerika ülkeleri ise bu konudaki gelişimini kendi çabalarıyla sağlamaya çalışmakta olup, direkt olarak destek veya ekonomik yardım yapan devlet bulunmamaktadır.

Organik Tarım Politikaları Nelerdir?

AB ülkelerini inceleyecek olursak, hem dünyanın en büyük dış alıcısı, hem de organik tarım sektörünün P si kadar pazar payı sahibi olduklarını görmekteyiz. Birliğin tarım politikasının merkezini ise, Organik Tarım Politikası (1 Ocak 2005) oluşturmaktadır.

Bu politika aracılığıyla çevrenin korunması, hayvan ve bitki sağlığı, gıda güvenliği ve tarımsal alanların sürdürülebilirliği konularında yeni düzenlemeler yapılmış, yine AB’ ye üye her ülkenin kendi koşullarına uygun olarak geliştirdiği ulusal birçok programda, organik tarımın gelişimi için faydalanılan kaynaklar arasında yer almıştır. Çiftçiler tarımsal çevre programları kapsamında tüm AB ülkelerinde destek almaktadırlar.

İngiltere geçiş dönemi yardımlarıyla çiftçisine destekte bulunurken, Belçika sebze üretiminde hektar başına sübvansiyon verme yolunu seçmiştir. Almanya her bir eyaletteki çiftçilerini farklı yöntemlerle desteklemektedir.

Kimyasalların yasaklanması, fon aktarımı bunlardan bazılarıdır. Danimarka’ da hektar başına sübvansiyon veren devletlerden olup, ayrıca organik tarımla ilgili ürün üretimi ve pazarlama projelerini de desteklemektedir. İtalya halkı bilinçlendirme kampanyaları ve doğrudan gelir desteği yolunu seçerken, Hollanda daha çok finansal destek sağlamaktadır.

Organik pazarın günden güne gösterdiği gelişme ve büyüme, bu desteklerin yanı sıra yeni politikalar ve destekler getireceğinin de sinyallerini vermektedir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli